Saturday, May 28, 2011

Norma Kamali

ทั้งพล่าม รวบรวม เรียบเรียง เรื่อง “นอร์ม่า” นี่ยาวมากกกกก…. เขียนทีละนิด ละหน่อย อยู่หลายเดือน พอบล็อกถล่ม หายโม้ดดดด…. ท้อเลย คงอีกนานกว่าอิชั้นจะ “ฮึด” แล้วจะมาเล่าให้ฟังใหม่ค่ะ…เมื่อฮึด 5555

Norma Kamali _betab

Norma Kamali Eagle

Norma Kamalil_06

norma-kamali-collection

norma-kamali-wal-mart

NormaKSPRING-JERSEY-ALLINONE-TOP-3

Norma Kamali - Women's All-in-One Jersey Dress-1-vert

Norma Kamali133-tile

norma-kamali-spring-2010-06

No comments: