Tuesday, September 2, 2008

Thailand's Political Turmoil

ถึงแม้จะอยู่ไกลบ้านเกิดเมืองนอน-แต่ก็ติดตามความเป็นไปของบ้านเมืองอยู่ไม่ได้ขาด อ่านข่าวจากเฟรสโนบี-หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทุกวัน อ่านจากเน็ทบ้างทั้งไทยและอังกฤษ อ่านแล้วเศร้า ดูเหมือนจะไม่จบลงง่ายๆ สถานการณ์เข้าข่ายกบเลือกนาย สุดท้ายตายกันหมด ส่วนตัวเองไม่เข้าข้างใคร แต่เสียใจที่คนไทยหันมาฆ่ากันเอง บ้านเมืองจะกลับมาเป็น "ถิ่นไทยงาม สยามเมืองยิ้ม" ได้อีกหรือปล่าว (เรื่องนี้จะไม่คุยกับเพื่อน เพราะคนเรามีความเห็นความชอบไม่เหมือนกัน ผิดใจกันเปล่าๆ เพราะไม่มีใครถูกใครผิด แค่ถูกใจเราไม่เข้าทางมันก็เท่านั้นเอง)

page-46

คุณพระคุณเจ้า สิ่งศักดิสิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ช่วยปกปักรักษาดลบันดารให้เมืองไทยรอดพ้นสถานการณ์นี้กลับไปอยู่เย็นเป็นสุขโดยเร็วด้วยเถิด

ที่มาของรูปภาพ  http://www.fresnobee.com/649/story/834797.html

No comments: