Sunday, October 9, 2011

"น้ำใจไทย" โดย..วาสนา จงวิไล (อีสซึ่น)

เหงาๆ เศร้าๆ จากข่าวน้ำท่วม เป็นห่วงแม่กับพี่ และทุกๆ คนที่เมืองไทยมาก

คลิกไปฟังเพลงนี้กันอีกซักทีเถอะค่ะ

 

น้ำเอย น้ำใจไทย
ช่างกว้างใหญ่เหลือคณามหาศาล
ทะเลกว้าง บึง หนอง คลอง ลำธาร
ทั้ง ปิง วัง ยม น่าน เจ้าพระยา
แม้ทั้งหมดรวมกันนั้นยังด้อย
น้ำยังน้อยกว่าน้ำใจไทยเลยหนา
ไม่มีวันเหือดแห้งแล้งธารา
ยังรักษาคุณธรรมประจำใจ
เราร่วมทุกข์ ร่วมสุข มาตลอด
นับสืบทอดทุกยุคทุกสมัย
ทั่วแผ่นดิน เขตแดน แคว้นของไทย
เมื่อมีภัยร่วมใจไทยช่วยกัน
เอื้ออารีย์เพื่อนบ้าน ให้อาศัย
บ้างหนีภัยข้ามประเทศ สู่เขตขันฑ์
จีน เขมร ญวน แขก ลาว ชาวรามัญ
สืบเผ่าพันธุ์ร่วมไทยในธานี
ด้วยเดชะบารมีนี้ปกเกล้า
ผองไทยเรา ร่มเย็นเป็นสุขศรี
ขอเทอดทูนเกียรติพระองค์วงศ์จักรี
เพื่อไทยนี้ได้คงอยู่คู่ฟ้าดิน

 

Please take very good care of yourself,

and each other.

Photobucket

No comments: